Archive for the ‘Palmy’ Category

SALAK

Salak jest owocem palmy ? Salacca edulis (Palmae) rosnącej w Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie w Malezji oraz Indonezji. Palma salakowa wygląda dość niezwykle i bardzo groź­nie. Jest bardzo niska, rozłożysta, prawie bez łodygi (pnia) i pełna bardzo ostrych cierni. Owoce ukryte są wewnątrz krzewu palmowego i bardzo dobrze chronione przez grube kolce. Owoce są kuliste lub [...]

PALMA OLEJOWA

Ojczyzną palmy olejowej (oleistej) ? Elaeis guinensis jest Zachodnia Afryka od Senegalu aż do Angoli. Jest to wysokie drzewo dorastające do 20 m, o kolczastej kłodzinie i gęstej rozecie do 5 m długich, parzystopierzastych liści Kwiaty męskie i żeńskie, a potem owoce są zebrane na tej samej roślinie w gęste wiechy. Owoce ? pestkowce wielkości [...]

PALMA KOKOSOWA

Palma kokosowa (Cocos nucifera, ang. Coconut) jest potęż­nym drzewem żyjącym ponad 100 lat, o wysmukłym pniu, wysokości do 30 m, uwieńczonym pióropuszem około 30 dużych (4-5 m), pierzastych liści. Kwiaty męskie i żeńskie zebrane są w oddzielne krótkie kwiatostany, wyrastające z kątów liści, a ponieważ kwiatostany wyrastają z kąta każdego nowego rozwijającego się liścia mniej [...]

PALMA DAKTYLOWA

Daktylami (łac. Dactyli, ang. Dates) nazywamy dojrzałe, wysuszone owoce palmy daktylowej ? Phoenix dactylifera (Palmae) ? rosnącej w całej północnej Afryce, w Egipcie, Arabii oraz Syrii. Już 3 tysiące lat przed Chrystusem upra­wiano palmę daktylową w dolinie Eufratu i pochodzenie jej trudno dziś ustalić, jak to zwykle bywa, gdy roślina jest bar­dzo stara. Znana była [...]

PALMA CUKROWA

Kilka gatunków palm rosnących w rejonach tropikalnych i subtropikalnych dostarcza soku o dużej zawartości cuk­ru ? sacharozy noszącej nazwę cukru palmowego. Pozys­kuje się go głównie, na większą skalę, z palmy cukrowej oraz z daktylówki cukrowej, a także z palmy kokosowej. Palma cukrowa (Arenga saccharifera, syn. Arenga pinnata, ang. Sugar Palm) znana też jako arenga cukrowa [...]